cs Petra Toboříková Stránky obsahují informace o mých cestách (tuzemských i zahraničních), dále pak informace z oblasti informatiky a matematiky a studenti ZSHK zde najdou i zadání samostatných prací. http://toborikova.solutac.cz/images/header.png Petra Toboříková http://toborikova.solutac.cz Mon, 30 Mar 2020 21:39:54 +0200 Zend_Feed_Writer 1.11.10 (http://framework.zend.com) http://toborikova.solutac.cz Osobní S nástupem do 1. třídy jsem si odnesla i přesvědčení o svém budoucím povolání... ano, bude ze mě paní učitelka:) Na gymnáziu přišla doba, kdy bylo toto povolání vytlačeno několika jinými, ovšem vždy jen na krátkou dobu.

A splnilo se, je ze mě paní učitelka. Jsem spokojená s tímto poslání …]]> Sun, 28 Oct 2012 18:17:33 +0100 http://toborikova.solutac.cz/osobni-stranka http://toborikova.solutac.cz/osobni-stranka Curriculum Vitae Mgr. Petra Toboříková, Ph.D.

Osobní data