Petra Toboříková

MS Word

Microsoft Word je textový procesor, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office (spolu s aplikacemi Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook aj.).

V současné době je na trhu verze MS Word 2010, ale v blízké budoucnosti se dočkáme verze MS Word 2013, která nabízí např. vkládání online videí z YouTube nebo online prezentaci souboru přes internetový prohlížeč.

Tento program umí kromě zpracování textu pracovat s tabulkami a grafy, vkládat do dokumentů obrázky a pomocí panelu nástrojů Kreslení v něm lze i vytvářet jednoduché grafické útvary. Pokročilejší funkcí je i práce s Makry (např. v jazyce Visual basic), které umožňují automatizovat práci.

Mapa stránek RSS 2.0 www.solutac.cz