Petra Toboříková

Curriculum Vitae

Mgr. Petra Toboříková, Ph.D.

Osobní data

Vzdělání

  • 2009 – 2014: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta (Doktorandské studium – Informační a komunikační technologie ve vzdělávání)
  • 2009:English in Dublin, Merrion Square, Dublin (FETAC 4 - communication)
  • 2002 – 2008: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta (učitelství pro střední školy, obor: matematika, chemie)
  • 1994 – 2001: Gymnázium Mariánské Lázně, Ruská 355

 

Zaměstnání

  • 2012 – dosud: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 - učitelka matematiky a informačních a komunikačních technologií
  • 2009 – 2012: SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova 3381 - učitelka matematiky, chemie, anglického jazyka a ekologie
  • 2007 – 2008: Labská Hotelová Škola, Pardubice – učitelka matematiky a základů přírodních věd

Odborné znalosti a zkušenosti

  • Řidičský průkaz sk. B
  • Jazykové znalosti: Anglický jazyk (pokročilý), Německý jazyk (průměrný)

Publikační činnost

TOBOŘÍKOVÁ, P., BÍLEK, M. Motivační prvky v didaktických testech z chemie pro střední školy. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 171-178. ISBN 978-80-7041-827-7.


TOBOŘÍKOVÁ, P. Interaktivní tabule ve výuce chemie – současný stav a perspektivy [CD]. In Ditech '09: Mezinárodní studentská vědecká konference. Hradec Králové: IKM UHK, 2009. ISBN 978-80-7435-001-6.


TOBOŘÍKOVÁ, P., BÍLEK, M.; RYCHETSKÝ, T. Využití interaktivní tabule při podpoře experimentálních činností ve výuce chemie. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2010. s. 273 - 278. ISBN 978-80-7368-426-6.


BÍLEK M., TOBOŘÍKOVÁ P. Význam metodologie přírodovědného poznávání ve virtuálním prostředí. [online]Media4u Magazine 3, 23 (2010). Dostupné z<http://www.media4u.cz/mm032010.pdf>.


TOBOŘÍKOVÁ, P. Využití interaktivní tabule ve výuce chemie na SOŠ s důrazem na metodologii přírodovědného poznávání [CD]. In Ditech '11: Mezinárodní studentská vědecká konference. Hradec Králové: IKM UHK, 2011. ISBN 978-80-7435-097-9.


TOBOŘÍKOVÁ, P., BÍLEK M. Interaktivní tabule ve výuce přírodovědných předmětů – z výsledků výzkumných projektů. [online]Paidagogos, 2 (2011). Dostupné z< http://www.paidagogos.net/issues/2011/2/article.php >.


TOBOŘÍKOVÁ, P., BÍLEK, M. Netradiční přístupy ke zkoumání efektivity využití interaktivní tabule ve výuce chemie na SOŠ. BIOLOGIE CHEMIE ZEMĚPIS. SPN, 2011, 20 (3x), s. 284-288. ISSN 1210-3349.


TOBOŘÍKOVÁ, P., M. BÍLEK. Chemické listy: Zkoumání efektivity využití interaktivní tabule ve výuce chemie na SOŠ. Praha: Česká společnost chemická, 2012, 106 (6), s. 525. ISSN 0009-2770.


TOBOŘÍKOVÁ, P., BÍLEK, M. Možnosti a meze využívání interaktivní tabule ve všeobecném chemickém vzdělávání. In Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2012. V tisku.


TOBOŘÍKOVÁ, P., BÍLEK, M. Písemné studentské reflexe jako nástroj kvalitativního zkoumání efektivity výuky chemie na SOŠ. In Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnavská univerzita v Trnavě, Pedagogická fakulta, 2012. s. 172 - 176. ISBN 978-80-8082-541-6.

BÍLEK, M., TOBOŘÍKOVÁ P.: K efektivitě využívání interaktivní tabule ve výuce chemie na středních odborných školách. [online] Media4u Magazine 2, 10 (2013). Dostupné z: http://www.media4u.cz/mm022013.pdf. ISSN 1214-9187.

TOBOŘÍKOVÁ, P. Možnosti a meze využívání interaktivní tabule ve všeobecném chemickém vzdělávání na středních odborných školách nechemického zaměření. Hradec Králové, 2013. 132 s. Disertační práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty. Vedoucí práce prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

 

Mapa stránek RSS 2.0 www.solutac.cz