Petra Toboříková

Osobní

S nástupem do 1. třídy jsem si odnesla i přesvědčení o svém budoucím povolání... ano, bude ze mě paní učitelka:) Na gymnáziu přišla doba, kdy bylo toto povolání vytlačeno několika jinými, ovšem vždy jen na krátkou dobu.

A splnilo se, je ze mě paní učitelka. Jsem spokojená s tímto posláním? Ano jsem, občas mou mysl sice zatemní chmury vyplývající ze strastí této pozice, ale to si pak vzpomenu na sousloví:

Co jste vy, byli jsme i my - Co jsme my, budete i vy.

... a má mysl je zase bez mráčků.

Mapa stránek RSS 2.0 www.solutac.cz