Petra Toboříková

Maturita

Na jaře 2013 budou studenti maturovat ve společné části ze tří povinných předmětů - českého jazyka, cizího jazyka a třetí povinnou zkoušku musí absolovovat buď z matematiky, občanského a společenskovědního zákadu nebo informatiky.

Maturita z matematiky má formu didaktického testu. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout v testu alespoň 33 %.

Mapa stránek RSS 2.0 www.solutac.cz