Petra Toboříková

Inkscape

Inkscape je open source vektorový grafický editor.

V tomto programu lze vytvářet tvary, cesty, text, značky, můžeme používat funkce klonování, průhlednost, změnu velikosti, barevné přechody, vzorky a seskupování. Inkscape také podporuje meta-data, editování uzlů, vrstvy, komplexní operace s křivkami, trasování bitmap, text na křivce, přímé editování XML a mnohem více.

Z Inkscape je možné importovat obrázky ve formátech JPEG, PNG, TIFF a další. Do programu lze exportovat formát PNG a i mnoho vektorových formátů.

Moje obrázky

Tající nanuk

Tající nanuk

Mapa stránek RSS 2.0 www.solutac.cz