Petra Toboříková

Matematika

Definovat pojem matematika není lehké. Lze ji popsat jako vědu o strukturách, jako vědu zabývající se kvantitou, prostorem a změnou nebo jako aparát sloužící ostatním vědám. Já se kloním k poslednímu vysvětlení a přidávám citát od Galilea Galileie: "Velkou knihu přírody mohou číst jen Ti, kteří rozumí jazyku, jímž byla napsána. A tímto jazykem je matematika."

Člověk, který má zálibu v matematice jistě přijde na chuť i myšlence Lva Nikolajeviče Tolstého: "Člověk se podobá zlomku, v němž čitatel je to, co je doopravdy, a jmenovatel je to, co si o sobě myslí. Čím je jmenovatel větší, tím menší je zlomek."

S nadsázkou se milovníkům matematky jistě bude líbit i vyjádření Roberta Heinleina: "Člověk, který má problémy s matematikou, není tak úplně člověk. Přinejmenším jej lze tolerovat jako podčlověka, který si umí zavázat tkaničky, dojít na záchod a uklidit po sobě pokoj."

Mapa stránek RSS 2.0 www.solutac.cz