Petra Toboříková

Software

Pojem software v sobě zahrnuj veškeré programové vybavení počítače. rozděluje se na systémový a aplikační software.

Do systémového se zařazují operační systémy, firmware a různé pomocné nástroje. Mezi aplikační software se řadí programy, díky kterým uživatel provádí jakoukoli nadstavbovou činnost. Patří sem např. poštovní klienti, webové prohlížeče, hry, antivirové programy, kancelářské programy a další.

Mapa stránek RSS 2.0 www.solutac.cz